Srovnávací test all-round business notebooků (2) – stanovení hodnotících kritérií

první části testu jsem představil cíle a testované notebooky. Než dojde na hodnocení notebooků po hardwarové stránce, musí být jasně definovaná kritéria. Ta jsem nakonec kvůli jejich obsáhlosti pro lepší přehlednost oddělil. Hodnotilo se v 17 kategoriích a v každé mohl notebook získat jednu ze šesti známek.

Následující text je pojatý technickým stylem, takže nebude tak čtivý, ale přijde vhod všem těm, kteří chtějí pochopit pozadí dosažených známek. Rozdělení kategorií interně s pár lidmi používám již delší dobu a zde jde o variantu pro část business notebooků aktualizovanou na dnešní generaci. Systém známek je převzatý z magazínu Business World (resp. jeho hardwarově zaměřených čísel z 80. a začátku 90. let).

Hodnocení

Stupnice má šest známek. Známka uspokojivé představuje jakýsi základ, resp. průměrný požadavek – na stupnici je proto umístěna uprostřed (0,5). V rámci testu jde o známku, jejíž nároky by měl nejlépe splňovat každý testovaný počítač této třídy.

 • Výborné (1,0) vynikající ve všech ohledech
 • Velmi dobré (0,75) splňuje všechna základní kritéria a nabízí výrazné výhody
 • Dobré (0,625) splňuje základní kritéria a nabízí něco navíc
 • Uspokojivé (0,5) splňuje základní kritéria
 • Špatné (0,25) nesplňuje některá základní kritéria
 • Nepřijatelné (0,0) nesplňuje ani minimální standardy, nebo funkce úplně chybí

V následujícím popisu budou převážně známky uspokojivé a výborné, které tvoří dva důležité body, mezi kterými se kritéria stupňují lineárně. Pro pochopení nároků by proto měly stačit.

Hodnocené parametry – výkon

1) Rychlost při pracovním nasazení

Hodnotí rychlost počítače při běžných pracovních činnostech (kancelářská práce, programování, databáze, virtualizace). Tyto činnosti jsou zpravidla limitovány výkonem procesoru, rychlostí pevného disku a velikostí RAM. Nehledí se čistě na dodanou konfiguraci, ale na dostupné možnosti v českých distribučních kanálech.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, který má procesor podporující virtualizaci, 4 GB RAM a klasický plotnový disk s 5400 rpm.

Známkou výborné je hodnocen notebook, jehož procesor podporuje všechna rozšíření související s virtualizací a akcelerací šifrování, má 4 GB RAM a SSD.

Další známky definují odklon od výše zmíněných bodů.

2) Rychlost v grafických aplikacích

Hodnotí rychlost počítače v grafických a multimediálních aplikacích od přehrávání videí v AVCHD (1080p) a akcelerovaných efektů PowerPointu až po vizualizační aplikace, GIS a CAD. Logicky je brán ohled na omezené možnosti notebooků této kategorie.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, který zvládá plynule a bez většího zatížení procesoru akcelerovat video ve vysokém rozlišení a poradí si se základní akcelerací méně náročných programů. Jeho grafický výkon by neměl uživatele nijak omezovat při běžném („kancelářském“) pracovním nasazení.

Známkou dobré je hodnocen notebook, jehož grafická karta zvládá bezchybný provoz komplexních CAD aplikací. Zpravidla jde o grafické karty AMD a NVIDIA, se kterými bývají takové programy intenzivně testovány.

Známkou velmi dobré je hodnocen notebook, který nabízí vyšší grafický výkon dedikovaného čipu s aspoň 128bit paměťovou sběrnicí.

Známkou výborné je hodnocen notebook v případě, že je vybaven grafickým čipem optimalizovaným pro běh CAD aplikací (AMD FirePro, NVIDIA Quadro FX).

Hodnocené parametry – mobilita

3) Hmotnost

Hodnotí hmotnost notebooku v operativním stavu s ohledem na úhlopříčku displeje.

Známkou výborné je hodnocen notebook, jehož konfigurace s optickou mechanikou a šestičlánkovou baterií váží pod 2,0 kg v případě 14“ displeje nebo pod 1,8 kg v případě 13“ displeje.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, jehož konfigurace s optickou mechanikou a šestičlánkovou baterií váží mezi 2,4 a 2,5 kg v případě 14“ displeje nebo mezi 2,2 a 2,3 kg v případě 13“ displeje.

Ostatní známky jsou pro odstupňování rozdílů s použitím lineární stupnice.

4) Odolnost a zpracování

Hodnotí celkové mechanické zpracování notebooku s ohledem parametry důležité pro uživatele. Neřeší tedy použité materiály, ale výslednou odolnost.

Známkou výborné je hodnocen notebook, který netrpí kroucením základny při přenášení a prohýbáním klávesnice pod tlakem a na jehož displeji nedochází k chybám v obraze při tlaku na vnější stranu víka.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, který netrpí kroucením základny, ale při silnějším zatlačení se prohýbá jeho klávesnice a víko snese jen minimální tlak, než dojde k chybám v obraze.

Jakýkoli notebook, jehož základna se výrazně prohýbá při přenášení za roh v otevřeném stavu, nemůže získat známku lepší než špatné.

5) Výdrž baterie

Hodnotí dobu provozu na baterie. Záměrně se hodnotí výdrž s největší možnou baterií, která nepřesahuje z těla notebooku.

Známku výborné dostává notebook, který při úsporném chodu vydrží aspoň 7 hodin (5 hodin v přepočtu na on-line kancelářskou práci).

Pro dosažení známky uspokojivé by měl notebook vydržet v úsporném chodu minimálně 4 hodiny (3 hodiny při on-line kancelářské práci).

6) Rozšiřitelnost výdrže na baterie

Hodnotí další možnosti rozšíření výdrže prostřednictvím sekundárních a větších primárních baterií.

Známku výborné obdrží notebook v případě, že k němu výrobce nabízí větší primární baterii a další baterii je možné vložit místo mechaniky nebo připojit na spodek.

Známku uspokojivé dostávají notebooky, které jsou vybaveny aspoň šestičlánkovou baterií, ale výrobce nenabízí žádné další možnosti rozšíření.

Hodnocené parametry – ergonomie

7) Klávesnice

Hodnotí provedení klávesnice. Zahrnuje mechaniku kláves (jistota stisku, hlučnost) a rozložení (přehlednost, hmatová orientace podle mezer).

Známkou výborné je hodnocena klávesnice s přiměřenou hlučností, výbornou hmatovou odezvou a rozložením, ve kterém se lze orientovat i po hmatu. Taková klávesnice by také měla mít samostatně všechny základní klávesy (Insert, Delete, pohyb v dokumentu, kontextová nabídka), kontrastní popisky kláves a možnost jejich podsvícení/nasvícení.

Známkou uspokojivé je hodnocena klávesnice, která má alespoň dobrou hmatovou odezvu nutnou pro rychlé psaní a kontrastní popisky.

8) Touchpad

Hodnotí kvalitu vestavěného touchpadu. Zaměřuje se na citlivost, rychlost snímání a zpoždění.

Známkou výborné je hodnocen touchpad s velkou zapuštěnou dotykovou plochou, povrchem, po kterém prst klouže, plynulým pohybem kurzoru a minimálním zpožděním.

Známkou uspokojivé je hodnocen touchpad s plynulým pohybem kurzoru a minimálním zpožděním.

Známku slabé dostávají notebooky, jejichž touchpadem se pohybuje kurzor trhaně, nebo s viditelným zpožděním.

9) Trackpoint

Hodnotí kvalitu vestavěného páčkového zařízení. Výrobci používají z licenčních důvodů různé názvy (Trackpoint, PointStick, TouchStyk,…), ale pro zjednodušení budu používat pouze název Trackpoint podle originálu.

Známkou výborné je hodnocen trackpoint s plynulým snímáním, vysokou přesností, možností nezávislého nastavení rychlosti a třetím tlačítkem pro scrollování (náhrada kolečka myši).

Známkou uspokojivé je hodnocen jakýkoli trackpoint, který netrpí zpožděním.

10) Displej

Hodnotí kvalitu použitého displeje a dostupná rozlišení.

Známkou výborné je hodnocen notebook, u kterého existuje konfigurace, jejíž obrazovka má široké pozorovací úhly, dobrý kontrast a velký barevný rozsah.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, jehož žádná konfigurace nenabízí vyšší rozlišení a varianta se základním rozlišením nabízí průměrnou kvalitu (nižší kontrast a barevný rozsah, omezený vertikální pozorovací úhel).

11) Design

Hodnotí technickou stránku designu s ohledem na pohodlí při práci. Naopak neřeší vizuální stránku, která je čistě subjektivní.

Známkou výborné je hodnocen notebook s mírným náklonem klávesnice, zaoblenou/zkosenou čelní hranou před opěrkami rukou, plným (180°) úhlem otevření víka, možností otevření jednou rukou a optimálně řešenými indikačními prvky (= informující ovšem důležitém ve formě, která neruší).

Známku uspokojivé získává notebook v případě, že nemá žádný prvek, který by výrazně znesnadňoval použití notebooku, ale zároveň nesplňuje nic z výše zmíněného.

Hodnocené parametry – chlazení

12)  Provozní hluk

Hodnotí hlukové emise notebooku produkované ventilátorem a pevným diskem.

Známkou výborné je hodnocen notebook tehdy, pokud se při méně náročné kancelářské práci dokáže uchladit pasivně, nebo jeho ventilátor (resp. disk) není slyšet ani v tiché místnosti při vzdálenosti větší než 50 cm.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, jehož ventilátor je v tiché místnosti slyšet i ze vzdálenosti 2 m, ale jeho chod nemá další doprovodné zvukové jevy (pískání, vrčení, kolísání rychlosti).

13) Teploty

Hodnotí tepelné emise notebooku. Zaměřuje se především na teploty na povrchu notebooku (opěrky rukou, klávesnice, spodek základny) a s menší vahou hodnotí také teploty vnitřních komponent.

Známkou výborné je hodnocen notebook, u kterého je možné nastavit chlazení tak, aby při kancelářské práci byl jeho spodek studený i položený na klíně v horkých letních dnech. Zároveň by měl mít opěrky rukou v takovém provedení, aby nebyly při kontaktu se zápěstím příliš chladné.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, jehož klávesnice a opěrky rukou nepálí při kancelářské práci. Ani při dlouhodobém výkonovém zatížení by teploty neměly bránit pohodlnému použití.

Hodnocené parametry – výbava

14) Konektorová výbava

Hodnotí rozmanitost osazených rozhraní a umístění portů.

Známkou výborné je hodnocen notebook, který je vybaven eSATA, ExpressCard a aspoň jedním portem USB 3.0. Konektory USB by neměly být natlačeny po stranách příliš blízko k uživateli.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook aspoň s dvěma USB 2.0, digitálním obrazovým výstupem a možností připojit projektor s VGA vstupem bez dalších redukcí.

15) Konektivita

Hodnotí možnosti klasických i bezdrátových připojení k síti.

Známkou výborné je hodnocen notebook disponující modulem Bluetooth, WWAN modemem a kartou Wifi schopnou pracovat v pásmech 2,4 i 5 GHz.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook s modulem Bluetooth, 2,4GHz Wifi-N a gigabitovým ethernetem.

16) Výměnná šachta

Hodnotí rozmanitost kompatibilních modulů a způsob jejich výměny.

Známkou výborné je hodnocen notebook, u kterého lze místo mechaniky vložit baterii, druhý pevný disk, nebo plastovou záslepku a výměnu lze provést za chodu notebooku jednou rukou.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, do kterého lze místo mechaniky vložit druhý pevný disk a tato možnost je oficiálně podporovaná (i když vyžaduje další nástroje – šroubovák).

17) Dokování

Hodnotí možnosti nabízené podporovanými dokovacími stanicemi.

Známkou výborné je hodnocen notebook, pro který existuje dokovací stanice s dvěma dual-link DVI, nebo dvěma DisplayPorty (tj. zvládne obsloužit dva monitory s rozlišením 2560×1600), 6 USB, sériový port a eSATA.

Známkou uspokojivé je hodnocen notebook, jehož stanice má aspoň jeden digitální obrazový výstup, 4 USB, vyvedené konektory zvukové karty a tlačítko hlavního vypínače notebooku.

Příště

V další části se již vrhnu přímo na testované notebooky. Hodnocen bude zatím pouze hardware a test bude rozdělen po kategoriích, kdy v každé kategorii budou zmíněny všechny notebooky současně. Jedině tak je možné dobře ukázat výhody a nedostatky jednotlivých notebooků.

Komentáře k článku

 1. 1. LKa  27.7.2011  13:53:40

  tak už se těším na testování:-)

 2. 2. David  27.7.2011  15:04:13

  Pane kolego, gratuluji. Takhle vypadá kvalitní novinařina!

 3. 3. To-mas  27.7.2011  22:15:32

  Jeden clanok len o podmienkach hodnotenia.
  Tomu sa hovori poctiva praca :).
  Uz sa tesim

 4. 4. Dom  28.7.2011  21:10:41

  Pomyslnou laťku jste si posadil hodně vysoko, to se cení. Už se těším na další pokračování a doufám, že se z těchto testů poučí i některé „odborné“ weby, zabývající se testováním notebooků. Přeci jen nalézt v českém prostředí kvalitní a objektivní recenze dá trochu práce. Good job & Good Luck!

 5. 5. AG  30.7.2011  4:02:24

  Trochu mi tie kriteria pripadaju ako site na ThinkPad :] j/k

  Par otazok. Nemyslis, ze vyborny PC z hladiska vykonu by mal mat viac ako 4 GB RAM? Na narocnu pracu je podla mna 6 ci 8 GB dnes uz dolezitych, viac ako SSD disk. Ostatne, ak su pouzite DDR3, tak vlastne musi mat notes 6 GB, nie? BTW co notesy s dvoma non-SSD diskmi?

  A ad displeje – ako hodlas v hodnoteni displeja vziat v uvahu rozne pouzivane displeje – kusova variacia? Aj ty si viackrat pisal, ze podla toho, aky nakladiak pride do tovarne, take displeje bude mat najblizsia varka nb.

  BTW co tak citam, firemnych zakaznikov casto zaujima nativny seriovy port.

  BTW2 rad by som vedel, ako hodnotis notesy s integrovanou baterkou :] Tusim take niektore firmy tlacia aj do biznisu.

 6. 6. elzet  30.7.2011  10:10:51

  [5] taky mě napadlo, že z toho může jako vítěz vyjít jen Thinkpad :) Přeháním – rozhodně klobouk dolů před pečlivým přístupem k testování.

  Kdybych si měl vybrat, jestli 4GB RAM a SSD, nebo 8 a HDD, tak radši beru SSDčko. Kdo nezažil, nepochopí – za ty roky to byly nejlépe investované peníze do upgradu počítače. Kam se hrabou RAM a grafické karty :) I když dělám 3D grafiku, tak maximum RAM využiju jenom v menšině případů, a nedělá mi problém scénu v těhle případech trošku zoptimalizovat, stejně většinu času dělám na Intel IGP (ale jde to, viz web). Zato jestli čekám každý den na spuštění programů nebo načtení desítek MB souborů X-krát méně, to je rozdíl ;)

 7. 7. AG  30.7.2011  22:36:33

  [6] Zvlastne, ja pracujem doslova len s webom, textom a obcas nenarocnou grafikou/foto a sucasne 4 GB su pre mna niekedy limitujuce. Staci mat otvorene tri prehliadace, v ktorom sa pocas par hodin pretoci 500 stranok (neraz 200 otvorenych naraz) a 2,5 GB su v haji. Do toho Write, Gimp a par drobnosti a uz mam hlasku low virtual memory. Ono ja som bol vzdy magnet na RAM… No aj tak myslim, ze 4 GB je dnes minimum pre rozumny pocitac. 2 GB co mam v mininotebooku su casto na zabitie aj pri typickom pouzivani mininotesu.

 8. 8. SOTMTN  1.8.2011  7:20:35

  [5]: Triple channel (tři moduly o 2GB = 6GB v triple channelu, dále 12GB, 24GB,…) se týká pouze patice LGA 1366 a tedy čipové sady X58. Notebooky, které Swarm testuje, jsou (aspoň myslím) vybaveny výhradně procesory „Sandy Bridge“, tedy do patice LGA 1155 s čipovými sadami QM67, HM67 atd., které podporují dual channel (2×2 GB = 4GB v dual channelu, dále 8GB, 16GB,…). Nicméně ani u jedné platformy nemusíš dual/triple channel nezbytně využít.

  [7]: rozumím tvým problémům s nedostatkem RAM, já sám teď marně hledám (ne serverovou) desku s osmi sloty (pro 64GB RAM) :-).

 9. 9. kyss-o  1.8.2011  15:10:39

  Skvelá práca, viacmenej všetky notebooky medzi ktorými sa práve rozhodujem a taktiež kritéria sú zhodné. zaujímavé to bude taktiež z pohľadu porovnania s uz doterajšími skúsenosťami s jednotlivými mašinami zo zahraničných fór. Najmä ma zaujíma ohodnotenie jednotlivých displejov a ich obrazu, pretože mám naozaj pocit že takmer všetky dnešné 13 a 14 ntb používajú úplne otrasne lcd … každý zo spomínaných som videl na vlastné oči… samozrejme na kancelársku prácu to stačí ..ale v tej cenovej kategórii ? trochu mi to nejde do hlavy prečo ntb staršie aj 4-5 rokov ,alebo dnešné v nižšej cene (teda najmä 15palcové) ,majú neporovnateľne lepší obraz :(, viem že matný lcd má určité nevýhody práve v zobrazení farieb a kontrastu..ale až tak zlé ako to má väčšina týchto ntb mi príde proste prehnané…Ešte by ma zaujímalo kedy bude pokračovanie ? bude tento týždeň alebo až neskôr :)
  Vela zdaru !


Napsat komentář